Butiksnyheter!

Vi har nyheter för alla hönsägare och hästintresserade, saknar ni något i sortimentet så säg till, vi är måna om att du ska hitta det du söker hos oss.

Våra öppettider:

 • Måndag  – 07.00 – 17.00

 • Tisdag     – 07.00 – 17.00

 • Onsdag   – 07.00 – 17.00

 • Torsdag  – 07.00 – 17.00

 • Fredag    – 07.00 – 17.00

 • Lördag    – 10.00 – 14.00

 • Söndag    – STÄNGT

Webbutik

Du har väl inte missat att vi har en webbutik ?

Här hittar ni allt vi har i butiken och mycket mer

Här kan ni se våra senaste erbjudanden och kampanjer

Vi har fler urval av nätstängsel , stolpar, virke i butiken

Har ni frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss, vi hjälper er hitta en lösning.

Elstängsel

Vi monterar och säljer material till alla typer av elstängsel

Vi både monterar och säljer alla typer av stängsel
Några exempel är:
 • Rovdjurs avvisande stängsel ( mot varg, lo,vildsvin,björn )
 • Elstängsel för hästar, kor, får, grisar och andra typer av tamboskap
 • Nätstängsel till djur/  villanät till dagis och skolor/ industristängsel
 • Hägn ( för älg, vildsvin, hjort, varg, björn )
 • Staket/plank till djur, villor, gårdar
 • Larmade säkerhetsstängsel till fastigheter, firmor och skyddsobjekt.
Vi har varit aktiva stängselmontörer i över 28 år.

Är det något speciellt ni är ute efter tveka inte

Vi håller en nära kontakt med våra kunder, allt för att leverera den vision och lösning som ni som kund är ute efter.
Vi kan leverera både en färdig helhetslösning eller hjälpa er på vägen, om ni skulle vilja ha hjälp med stolpningen men vill montera stängsel / staket själva.
Vi håller en nära kontakt med våra kunder, allt för att leverera den vision och lösning som ni som kund är ute efter.
Vi kan leverera både en färdig helhetslösning eller hjälpa er på vägen, om ni skulle vilja ha hjälp med stolpningen men vill montera stängsel/staket själva.
Staket / Plank

Plank / Vindskydd / Insynsskydd / Staket

Vi både monterar och säljer alla typer av staket
Några exempel är:
 • Staket till villor och gårdar
 • Plank/ Insynsskydd/ vindskydd

Är det något speciellt ni är ute efter tveka inte

Nät

Får- och viltnät

Viltnät är mycket praktiskt för att hålla både rådjur och andra djur borta från väg eller trädgård, samt som skydd av egen mark, grödor och träd.
Får- och viltnät finns att få i olika höjder och rutstorlek, beroende på användningsområde. Vi monterar även vilthägn för olika ändamål som uppfödning av hjortar, vildsvin, älgsafari och björnhägn.
Dina önskemål och behov kombinerat med vår kunskap leder fram till bäst lämpade val i alla lägen!
Industristängsel

Villastängsel

Brett utbud av villastängsel och grindar, där du kan välja mellan träplank, slanor, galvaniserat stål, förzinkat nät eller förzinkat plastbelagt nät i olika naturfärger.

Barnstugestängsel

Förskolor, kooperativ och montessoriskolor m.m. har behov av säkra barnstugestängsel med barnsäkra grindar runt skolområde och lekplatser.DELKA levererar och monterar säkra och godkända barnstugestängsel.

Industristängsel

Vi har industristängsel för industrifastigheter, ställverk och elstationer i olika färger, höjder och trådtjocklek. De mest förekommande typerna av industristängsel kan användas tillsammans med våra larmade säkerhetslösningar, som vi även monterar på befintliga stängsel.

Grindar

Galvaniserade grindar finns i flera modeller för olika behov, enkelgrindar eller dubbelgrundar, galvaniserade och pulverlackerade i valfri färg och låstyp.
Fabrikstillverkade trägrindar finns alltid på lager. Vi kan också erbjuda egentillverkade trägrindar i valfri längd och höjd för dig som har speciella önskemål eller specifika behov.

Stolp

Vi säljer den populära EKO-stolpen, som ger dig ett oimpregnerat, miljövänligt alternativ.
EKO-stolpen tillverkas av det europeiska, FSC-miljöcertifierade trädslaget ”Robinie” (Robinia Pseudoacacia) – ett hårt träslag mycket tåligt mot väta, jord och djur/mögelangrepp – helt utan att behöva impregnering! Läs gärna mer om FSC-certifieringen här.
Vi tillhandahåller även impregnerade NTR-A stolp i många dimensioner och längder, både runda och kantiga.
Om företaget DELKA
Delka Produkter startade 1988. Med över 28 år i branschen har vi stängslat runt gårdar och marker i många miljöfrämjande sammanhang via uppdrag från stiftelser, kommuner, Länsstyrelser, skogsbolag, Världsnaturfonden och lantbrukets alla stängselsorter i hela Sverige.
Vi har stängslat exempelvis för att främja bete till återskapande av strandängar, kulturlandskap och parker för djur som kor, får och hästar och runt plantager för förädling av skogsprodukter (kottodling, skydd till ädellöv m.m.)
DELKA är ansvarsfulla och vill alltid ha en bra  dialog med kunden. Vi utför vårt arbete för en långsiktig hållbarhet med  rätt utförande och med rätt material.
Läs mer om vårt miljöansvar och miljöarbete under  Miljö & kvalitet.
Vi har många fler produkter än som syns i webbutiken, kontakta oss om ni inte hittar produkterna ni söker så hjälper vi er att hitta lösningen på ert problem.
Viktiga händelser i företagets historia

1988

Startade Eda-Lis och Dick Karlsson Delka Produkter i sadelkammaren på gården i Sanda. Efter årens gång så flyttade vi verksamheten från sadelkammaren till vedboden.

2002

Bildade Delka Produkter aktiebolag, och flyttade ut i stallet på gården.

2014

Vann vi utmärkelsen ”Årets företagare i Östhammars Kommun 2014”
Läs mer här

2016

Lördagen 17 September 2016 invigde vi vår nya butik i Östhammar
Laddstation
Som en del i DELKA´s utveckling då vi vill främja både natur och miljö, har vi nu monterat en destinationsladdare för elbilar vid vår fastighet längst riksväg 76.
Laddstationen är uppkopplad till vattenfalls InCharge nätverk, som är en del av Europas största laddnät.
Kom igång idag!
Det är gratis att beställa laddkort och bricka.
eller att ladda ner appen på App Store och Google Play.
#viladdarförframtiden #DELKA #DelkaProdukterAB #fabriksvägen8 #östhammar #väg76 #riksväg76 #laddadinelbil
GPS Position : N 60° 15.2394′, E 18° 20.8289′
Klicka här för vägbeskrivning.
Miljö & Kvalite
I vår verksamhet är vi noga med frågor om miljö, hälsa och säkerhet. Vi har som övergripande mål att uppfylla eller överträffa de miljökrav som ställs på oss enligt lagar och förordningar. Detta innebär att:
 • Vi arbetar miljövänligt och går varsamt fram i den terräng där arbeten utförs.
 • Vi väger i hög grad in olika miljöaspekter i vårt arbete, både när det gäller förbrukningsmaterial och uppkommet avfall.
 • Vårt interna arbete kännetecknas av effektivitet och materielhushållning.
 • Vi använder bl.a. miljöbensin till motorsågar, vegetabilisk sågkedjeolja och miljödiesel till fordon.
 • Restmateriel från stängselmontage sorteras och vidarebefordras till kommunens avfallshantering.
Vi arbetar också för att påverka våra leverantörer, så att deras verksamhet följer principer som är jämbördiga med våran policy, samt kunna tillhandahålla produkter som hjälper våra kunder i sin miljösträvan.
Integritetspolicy

Så här behandlar DELKA dina personuppgifter

Delka Produkter AB: (”DELKA”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftlagen (1998:204) som ersätts av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) den 25 maj 2018 (tillsammans benämnda ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”).

DELKA värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

”Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna integritetspolicy beskriver hur DELKA behandlar dina personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Delka Produkter AB, org.nr. 556623-4802 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”.

Hur får DELKA dina Personuppgifter?

DELKA samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via butik, webbutik, hemsida, kontaktformulär, e-post, telefon, mobiltelefon vid offert, material, tjänsteförfrågningar.

DELKA behandlar även personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller vid utsättning av kabel, vatten, fiber vid fastighet hämtas information av Post- och telestyrelsen (PTS), Trafikverket och Svenska kraftnät som driver ledningskollen.

DELKA behandlar de personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, fastighetsbetäckning och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av DELKA (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Vilket ändamål har DELKA med personuppgiftbehandlingen?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av DELKA för bland annat följande ändamål:

• Vid beställning av kabelutsättning vid fastigheter.
• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
• Hantering av leveranser och frakter.
• Hantera och administration av arbeten.
• Använda för att kontakta dig via både analoga och digitala kanaler.
• Använda som underlag vid offerförfrågningar, fakturering och bokföring.
• Hantering och administrering av arbetsansökningar.

DELKA behandlar dina personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen. DELKA kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. DELKA behandlar även personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av DELKA. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av DELKA rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför DELKA.

Överföring och utlämnande av dina personuppgifter till andra parter

Dina personuppgifter kan överföras eller utlämnas till nedan beskrivna kategorier av mottagare. Vi lämnar ut personuppgifterna då vi anser att det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Externa parter som vi överför personuppgifter till kommer inte att behandla personuppgifterna på ett sätt som är oförenligt med syftet till att vi samlade in uppgifterna.  Exempel på sådana parter:

Andra företag i DELKA-koncernen
Leverantörer av posttjänster, speditörer, leverantörer av transporttjänster,
IT-tjänsteleverantörer inom ramen för underhåll och skötsel av programvara
Leverantörer vid leverans av vara från leverantören direkt till dig som kund och kundspecifika ärenden
Tjänsteleverantörer inom kreditprövning, inkasso och dialogmarknadsföring
Myndigheter, i förekommande fall t.ex. Polisen eller Skatteverket
I största möjliga mån ser vi till att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Alla våra egna system och servrar finns inom EU/EES, dock samarbetar vi med ett antal parter vars system finns utanför EU. Ibland, i samband med exempelvis service, ger vi en sådan part tillgång till våra system. Dina personuppgifter lämnas bara ut till ett land utanför EU/EES om vi kan säkerställa att det finns tillräckliga garantier för en korrekt och adekvat behandling, exempelvis genom att tillämpa EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller genom att säkra att mottagaren är ansluten till Privacy Shield (gäller överföring av personuppgifter till USA).

Hur länge behandlar DELKA dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. DELKA behandlar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för DELKA, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättsliga förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har behandlar om dig.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte DELKA bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss, vår kontaktinformation finns längre ner i texten.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

DELKA arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”.

Cookies

DELKA´s webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

Uppdatering av denna Integritetspolicy

DELKA gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.stangsel.com

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

Delka Produkter AB

74234 Östhammar

Sweden

Mail: info@delka.se

Telefon: 0173-23077

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 25 Maj 2018.

Delka Produkter AB

Fabriksvägen 8
74234 Östhammar

Telefon: 0173-230 77
Mobil: 070- 522 70 87
E-Mail: info (at) delka.se
Webbutik: www.stangsel.com

Öppettider

Måndag 07.00 – 17.00
Tisdag    07.00 – 17.00
Onsdag  07.00 – 17.00
Torsdag 07.00 – 17.00
Fredag   07.00 – 17.00
Lördag   10.00 – 14.00
Söndag   STÄNGT

GPS Kordinater

WGS84 DD (LAT, LONG)
60.25406, 18.34785
WGS84 DMS (LAT, LONG)
N 60° 15′ 14.62″, E 18° 20′ 52.26″
WGS84 DDM (LAT, LONG)
N 60° 15.2436′, E 18° 20.8710′
RT90
6684458.809, 1640772.216
SWEREF99 TM
6684406.806, 685248.167