Ett elstängsel, eller del därav, installerat längs med en allmän väg eller gångstig skall utmärkas med varningsskyltar säkert fastsatta på stolpar eller säkert fastsatta på stängseltråden, med täta mellanrum.

 

  • Storleken på varningsskyltarna skall var minst 200 x 100 mm.
  • Grundfärgen på båda sidor av varningsskylten skall vara gul.
  • Inskriptionen på skylten skall vara svart och i form av antingen symbolen eller innehålla följande varning “VAR FÖRSIKTIG – ELEKTRISKT STÄNGSEL”.
  • Inskriptionen skall vara beständig och alla bokstäver skall ha en höjd av minst 25 mm.

Vår rekommendation

Bäst är att sätta på synligt avstånd(ca 50m) vid vägar/stigar och vid grindar in mot stängslet.