Om företaget Delka Produkter AB

Delka Produkter startade 1988. Med över 30 år i branschen har vi stängslat runt gårdar och marker i många miljöfrämjande sammanhang via uppdrag från stiftelser, kommuner, Länsstyrelser, skogsbolag, Världsnaturfonden och lantbrukets alla stängselsorter i hela Sverige.

Vi har stängslat exempelvis för att främja bete till återskapande av strandängar, kulturlandskap och parker för djur som kor, får och hästar   och runt plantager för förädling av skogsprodukter (kottodling, skydd till ädellöv m.m.)

Delka Produkter AB är ansvarsfulla och vill alltid ha en bra dialog med kunden.

Vi har jobbat med montering och försäljning av stängselprodukter sedan 1988.

Med över 30års erfarenhet av försäljning och stängselmontage har vi stött på många olika hinder, både lätta och svåra, det gör att vi är ett mångfasetterat företag som kan hjälpa er uppnå just er projektvision.Vi jobbar för att montera långsiktiga och hållbara stängsel där uppförandet med  rätt material är viktigt, då hög kvalité är vårt signum.

Läs mer om vårt miljöansvar och miljöarbete under Miljö & kvalitet.

Följ oss på Instagram och Facebook

Ägarbyte

Årsskiftet 2020/2021 förvärvde Markus Eriksson Delka Produkter AB.

Vi vill tacka alla våra trogna kunder för alla dom gånga åren och önska
Markus lycka till i framtiden.

// Dick Karlsson , Eda-Lis Karlsson , Philip Karlsson

MILJÖ & KVALITÉ

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår miljö- och policy

ÅRETS FÖRETAGARE I ÖSTHAMMAR

2014 blev vi utsedda till årets företagare i Östhammar.